Hoofdredacteur

Bram Winters
Voor e-mailadres zie de E-mail-pagina (bereikbaar via het menu boven in het scherm)

 

 

Clubblad van de VHZ

Het clubblad van de VHZ, "de Spandraad", verschijnt vier keer per jaar:

  • Februari       (met o.a. de aankondiging van de rally)
  • Juni             (met o.a. verslag van de rally, aankondiging najaarskamp en de Algemene Ledenvergadering (ALV))
  • September  (met o.a. verslag VGC rally en inschrijving ALV)
  • November   (met o.a. verslag ALV)


De oplage van ongeveer 370 exemplaren wordt onder de leden van de VHZ verspreid.

Index "de Spandraad"

Alle jaargangen (behalve de laatste) zijn voortaan ook online te bekijken via de Spandraad Online Index .
De laatste jaargang plus alle notulen, ledenlijsten en financiele overzichten kunt u terug vinden in het ledengedeelte.