VHZ Vereniging, statuten en reglement

 

Introductie

Op 2 februari 1985 werd op Terlet de oprichtingsvergadering gehouden.
Er waren toen 33 belangstellenden in de oude Thermiekbel en 5 personen hadden bericht van verhindering gestuurd.
De vereniging heeft zijn 3e lustrum gevierd en bestaat nu ruim 30 jaar en telt ruim 300 leden, waarvan nog een groot aantal van het eerste uur.
De VHZ is daarmee de grootste zweefvliegclub van Nederland !!
Bij telling van het vliegtuigbezit bleken die eerste leden zo'n 35 kisten te hebben.
Nu beschikken zij over meer dan 150 historische zweefvliegtuigen, verdeeld over ongeveer 50 typen.
Er zijn ca 30 leden in het bezit van een technicusbevoegdheid, waarvan 17 ARI’s  en 1 BGA inspector. 

Goevier
Gö-4 PH-206 "Jan van Beugen"

Voorwoord

In het eerstverschenen nummer van "de Spandraad" (april 1985), dat toen nog niet die naam had, werd het volgende voorwoord door de toenmalige voorzitter, Jan van Beugen, geschreven:

"Het is met veel plezier, dat ik u de geboorte van een nieuwe zweefvliegclub mag aankondigen. Niet een vereniging volgens de traditionele betekenis van het woord met een eigen vliegveld, clublokaal, hangar, technici en instructeurs, maar wel een met enhousiaste leden en veel door de leden zelf in te brengen historische zweefvliegtuigen. Want daarover handelt het zich bij deze nieuwe vereniging, die naar onze mening stellig in een behoefte gaat voorzien. We kunnen niet stellen dat de geboorte op die tweede februari 1985 op Terlet een moeilijke was, maar de dracht was een lange, een soort olifantsdracht dus.

De eigenlijke bevruchting vond plaats in 1978, toen een handjevol Nederlanders participeerden in een Internationale Vintage Glider Rally, georganiseerd door de Vintage Glider Club of Great Britain, op het vliegveldje van Münster-Telgte. Hun enthousiaste verhalen over het schitterende vliegmateriaal met een rijke zweefvlieghistorie dat hier getoond werd in luchtwaardige toetand, zaaiden zich langzaam uit over zweefvliegend Nederland en deden allengs het begrip groeien, dat we ons niet alleen met de toekomstige ontwikkelingen moesten bezighouden maar dat het waard was ook het verleden voor het zweefvliegend volkje uit de vergetelheid te halen.

Op individuele basis ontstonden vele initiatieven om historische zweefvliegtuigen van hooizolders te halen of van de hangarspanten te tillen. Vele opmerkelijke resultaten werden hierbij behaald. Wij zullen hierop in de toekomst uiteraard uitgebreid terugkomen.

Wij zagen in de loop der jaren dan ook het aantal Nederlandse deelnemers aan de internationale oldtimer rallies toenemen en de belangstelling van andere zijden voor het historisch zweefvlieggebeuren bleef groeien.

De volgende stap, de oprichting van een soort belangenvereniging "Historische Zweefvliegtuigen" was dus geen onlogische. Vanuit deze parapluie funktie zouden wij kunnen proberen alle aktiviteiten te bundelen, aktiveren, archiveren en vooral uit te dragen.

Een algemene nationale zaak wordt dus gediend en bij samenwerking op brede schaal met andere verenigingen, instellingen, overheid en individuele groepen, weten wij ons gesteund door een brede laag van de Nederlandse zweefvliegerij, waardoor gebruik gemaakt kan worden van nagenoeg alle reeds bestaande faciliteiten.

Het waarmaken van alle doelstellingen kunnen wij natuurlijk niet alleen. Daarvoor is de taakstelling te omvangrijk.

Wij hebben hiervoor de onbaatzuchtige medewerking nodig van allen die de zweefvlieghistorie een warm hart toedragen.

Mogen wij met elkaar deze jongste loot aan ons zweefvlieggebeuren in aanvang koesteren en later tot grote wasdom brengen. Dit is de wens van uw bestuur."

Doel van de Vereniging Historische Zweefvliegtuigen

 • De vereniging heeft ten doel het houden en in luchtwaardige staat brengen of houden van oude en/of historische zweefvliegtuigen, het opnieuw bouwen van zweefvliegtuigen met historische waarde en het bevorderen van de kennis van de historie van het zweefvliegen, zulks in de meest ruime zin.
 • Zij tracht dit doel te bereiken, hetzij zelfstandig hetzij door samenwerking met soortgelijke verenigingen of organisaties, door:

  • Het bijhouden van een inventaris voor wat betreft de aanwezige oude en/of historische zweefvliegtuigen en de onderdelen hiervan;
  • Het geven van adviezen aan haar leden voor wat betreft onderhoud, herstel en restauratie van oude en/of historische zweefvliegtuigen;
  • Het bemiddelen bij en eventueel aankopen van oude en/of historische zweefvliegtuigenen de onderdelen ervan indien dit noodzakelijk mocht blijken tot behoud van die zweefvliegtuigen;
  • Het verzamelen van historische gegevens van oude en/of historische zweefvliegtuigen en van de zweefvliegerij in het algemeen;
   Zie Stichting Historisch Zweefvliegarchief 
  • Het organiseren van vliegdagen, wedstrijden, demonstraties en tentoonstellingen ten behoeve van haar leden;
  • Het houden van nauwe kontakten met verenigingen die hetzelfde doel nastreven;
  • Al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

Statuten, huishoudelijk reglement, privacy verklaring en subsidie reglement

De statuten van onze vereniging kunt u hier te downloaden.

Het huishoudelijk reglement is hier te downloaden.

De privacy verklaring is hier te downloaden

Het subsidie reglement is hier te downloaden.