Toelating zweefvliegtuigen met beperkt BvL in Duitsland

Komend seizoen zal er weer veelvuldig in Duitsland gevlogen worden: de Continental Slingsby Rally, het VGC Rendez-vous en de VGC Rally als voorbeelden die zo even in me op komen.
De laatste tijd worden er voor de meeste historische (zweef-) vliegtuigen BvL's afgegeven met een hoop beperkingen.
Een van die beperkingen is het vliegen buiten de landsgrenzen van het land van afgifte.
Heel concreet geldt dit voor:

- een door het IV&W afgegeven S-BvL en/of Historisch BvL; alleen in NL geldig...
- een door de BGA afgegeven CofA; alleen in de UK geldig...
- een Annex I kist geregistreerd in een ander land dan Duitsland, waarvoor beperkingen gelden buiten het land van
  afgifte van het betreffende BvL...

...tenzij er toestemming aangevraagd wordt bij en verleend wordt door het LBA.

Zoals ook in de laatste editie van het VGC News vermeld werd, is in Duitsland de aanvraag kostenloos en 180 dagen per kalenderjaar geldig.
In deze VGC News werd geopperd om de aanvraag en de bijbehorende bijlagen op te sturen naar Ulf Ewert, zodat hij dit als een groot pakket bij de LBA in kon dienen voor komend seizoen. Met Ulf heb ik afgesproken om al deze documenten van VHZ-leden te verzamelen en als één pakket naar hem te sturen. Dit maakt het voor Ulf allemaal een stuk overzichtelijker.

Wat te doen als je komend seizoen met een beperkt buitenlands BvL in Duitsland wil vliegen?

Maak per zweefvliegtuig een pakketje met daarin kopieën van
1. Bewijs van Luchtwaardigheid van het zweefvliegtuig waarop de beperkingen aangegeven zijn,
2. Bewijs van inschrijving van het zweefvliegtuig,
3. Keuringscertificaat van de jaarlijkse inspectie van het zweefvliegtuig,
4. Bewijs van Bevoegdheid van de vlieger(s),
5. Bewijs van verzekering van de WA verzekering van de vlieger(s).

Stuur dit vervolgens naar:
Erwin Janssen
Tulpstraat 74
8012 BJ Zwolle

Uit meerdere kanalen heb ik inmiddels vernomen dat de LBA absoluut niet moeilijk doet over het vliegen met beperkte BvL's in het Duitse luchtruim. De Technische Commissie is inmiddels druk doende om alle argumenten van het LBA te vezamelen om hiermee naar het IL&T te gaan. Het IL&T heeft aangegeven geinteresseerd te zijn in de Duitse benadering van de Annex I regelgeving.

Wordt vervolgd!

Erwin Janssen