Mededelingen

Presentatie Lijmen voor houten vliegtuigen
MD NL 2011-002 is nu van kracht en moet aan het AMP worden toegevoegd
Regelgevingen rondom EASA Annex I en Part M

Let op! Gastvliegers op onze vliegtuigen en de WA verzekering 
Voorbeeld restauratieplan (PH-200)

IHP verplicht voor Duits geregistreerde vliegtuigen

Een paar tips:

Een raamovereenkomst vind je op: https://www.lba.de/SharedDocs/Downloads/DE/T/T5/Instandhaltungsprogramme/IHP/AMP_Teil-M_Flugzeuge.html

Houd er rekening mee dat het LBA een behoorlijke wachttijd heeft voor het goedkeuren van IHP’s.
Het LBA keurt geen IHP’s goed van eigenaars die geen Duitse vertegenwoordiger voor hun correspondentie hebben.
Maak vooraf het geld over op de rekening van het LBA. Het LBA begint niet aan je aanvraag totdat het geld op rekening staat.


Een ongeluk zit in een klein hoekje 
Hou uw hoofd erbij als u uw zwever opbouwt. Zie bijgevoegd BGA document. 

Vliegen met annex I toestellen in het buitenland? 
Denk aan het vantevoren aanvragen van toestemming.
Zie het Techniek menu (Formulieren) voor voorbeeld brieven/faxen om toestemming te vragen.